Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vandijck Transport bv. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

JE HEBT ALTIJD RECHT OM JOUW BEWAARDE PERSOONSGEGEVENS:

– op te vragen en in te kijken,
– te (laten) wijzigen,
– te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

HOE LAAT JE JE RECHTEN GELDEN?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar cs@trpvandijck.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

– Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
– E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
– Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

ZO VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS:

De verwerkingsverantwoordelijke is:

– Transport Vandijck bv
– Welvaartstraat 1, 2200 Herentals (BE)
– cs@trpvandijck.be
– BE 0404.205.532

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven): Transport Vandijck bv met zetel op Welvaartstraat 1, 2200 Herentals (BE) met als ondernemingsnummer BE 0404.205.532 en te bereiken op cs@trpvandijck.be.

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

WAAROM WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

– Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
– Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is.

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

– Voornaam en naam
– E-mailadres
– Woonadres
– Werkadres
– Telefoonnummer
– Btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.
Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.
Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

MINDERJARIGEN.

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS.

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Transport Vandijck bv jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Transport Vandijck bv zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

DOORGIFTE AAN DERDEN.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek). Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

COOKIES.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

AUTOMATISCHE OPSLAG VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

FACEBOOK, TWITTER EN ANDERE SOCIALE MEDIA.

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

ALS HET MISGAAT...

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

KLACHTEN.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan cs@trpvandijck.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissieVlaamse Toezichtcommissie.

WIJZIGINGEN.

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 22 mei 2023.

Cookiebeleid

Transport Vandijck met maatschappelijke zetel te Welvaartstraat 1, 2200 Herentals (BE) is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres cs@trpvandijck.be.

Transport Vandijck vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Transport Vandijck -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Transport Vandijck wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Transport Vandijck -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Transport Vandijck u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Transport Vandijck wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Transport Vandijck heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Transport Vandijck onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Transport Vandijck aanbiedt en die toegang geven tot Transport Vandijck content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (zie hierboven) van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Transport Vandijck kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Transport Vandijck -onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Transport Vandijck-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

– Internet Explorer
– Microsoft Edge
– Google Chrome
– Mozilla Firefox 
– Apple / Safari (Mac)
– Apple / Safari (iOS)

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Transport Vandijck op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies.

 1. Elementor (PRO)
  Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. het stelt de eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real time te implementeren of te wijzigen.
  Duur: Nooit
  Type: Noodzakelijk

 2. Complianz
  Beschrijving: We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie.
  Duur: 1 jaar
  Type: Functioneel

 3. Google Recaptcha
  Beschrijving: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. 
  Duur: Permanent per sessie
  Type: Functioneel

 4. Google Analytics: _ga
  Beschrijving: Deze cookie berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie gepseudonimiseerd op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
  Duur: 2 jaar
  Type: Analytisch

 5. Google Analytics: _gid 
  Beschrijving: Deze cookie slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl het ook een analyserapport maakt van de prestaties van de website.
  Duur: 1 dag
  Type: Analytisch
Scroll to Top